จุดเด่นของ OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป)

ความยุ่งยากในการจัดการ การบำรุงรักษาแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล การประกาศข่าวสาร การโปรโมท ความไม่เป็นระเบียบ ยุ่งยาก ซับซ้อน เหล่านี้จะหมดไปเพราะ OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) เราจัดการให้

มีระบบจัดการ Layout Website ที่ดี

OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) จัดการให้คุณมีระบบในการแก้ไขในทุกรูปการแสดงผล และหน้าตาของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Logo, Header, SlideBanner ตลอดจนการจัดตำแหน่งข้อความซ้ายขวา หรือปรับขนาดสามารถทำได้ภายใน 4 ขั้นตอน

มีระบบจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) จัดการให้คุณมีระบบในการจัดการบทความตั้งแต่การเพิ่มบทความ การแก้ไขบทความ การลบบทความ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของข้อความเพื่อการแสดงผล การเข้าถึง และการรับชม เพื่อให้มีระบบระเบียบของชัดเจนและใช้งานง่าย

มีระบบค้นหาบทความ/ข่าวสาร

OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) จัดการให้คุณมีระบบในการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบทความ/ข่าวสารที่ประสงค์ต้องการจะเข้าถึงหรือรับชมได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่รู้ชื่อบทความ หัวข้อเรื่อง หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง

มีระบบ Webboard

OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) จัดการให้คุณมีระบบ Webboard ที่สามารถบริหารและจัดการได้ด้วยตัวเอง รองรับการใช้งานรูปภาพ และเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

มีระบบ Social Network Support

OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) จัดการให้คุณเว็บไวต์ที่รองรับการต่อยอดและขยายไปยัง Social Network อาทิเช่น การแชร์บทความ/ข่าวสาร ลงใน facebook ของผู้อ่านได้ ซึ่งจะทำให้บทความ/ข่าวสาร รวมถึงเว็บไซต์ของคุณกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักมากยิ่งถึง

มีระบบสถิติการเข้าชม

OneWeb (เว็บไซต์สำเร็จรูป) จัดการให้คุณมีระบบในการบันทึกและนำเสนอสถิติการเข้าชมของผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ แบ่งประเภทผู้เข้าใช้งานอย่างเป็นหมวดหมู่ตามต้องการ รวมถึงสามารถรับทราบถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์ ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บมีการแสดงผลให้สามารถในไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างชัดเจน